Objectius

L'Ateneu té com a objectiu principal, generar des de l'àmbit de les iniciatives socials i la cultura, espais i projectes que contribueixin a millorar la societat, treballant també aquells temes que poden suposar un risc d'exclusió social per a alguns col•lectius.

Altres objectius de l'Ateneu Popular de Sitges són els següents:

  • La dinamització de la ciutadania i la transformació social.
  • La creació d'activitats que promoguin el debat ciutadà.
  • La difusió de la cultura catalana i sitgetana.
  • El foment de la llengua catalana.
  • La conscienciació sobre la necessitat del manteniment del medi que ens envolta.
  • Fomentar la defensa dels drets de la classe treballadora.
  • Promoure hàbits que afavoreixin la sostenibilitat del medi que ens envolta.
  • Reivindicar i normalitzar l'existència de l'estat català i dels països catalans..